Петрологія, геохімія та рудоносність ультрамафітових дайок Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита)

UDC 55(477) + 551.22 + 550.4

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.042

Митрохін О.В. 1, Вишневська Є.О. 1, Гаценко В.О. 2, МитрохінаТ.В. 1, Михальченко І.І. 2, Шумлянський Л.В. 2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

03022, м. Київ, Україна, вул. Васильківська, 90

Е-mail: mitrokhin.a.v@yandex.ua; genyvishnevskia@mail.ru; tanussa@ukr.net

2 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E-mail: vera.gatsenko@ukr.net; alcoldan@i.ua; lshumlyanskyy@yahoo.com

Петрологія, геохімія та рудоносність ультрамафітових дайок Новоукраїнського дайкового поля (Інгульський мегаблок Українського щита)

Мова: російська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 42-57

Анотація: Досліджені незвичайні ультраматові дайки, які інтрудують гранітоїди Новоукраїнського плутону (НП) в межах Інгульського мегаблоку Українського щита. Разом із численнішими дайками долерит-діабазової формації ультрамафіти формують Новоукраїнське дайкове поле (НДП), локалізоване у південно-західній частині НП на північно-західному закінчені Бобринецького дайкового поясу. З метою уточнення геологічної позиції та формаційної приналежності ультрамафітів НДП, а також вивчення умов їх формування та потенційної рудоносності автори виконали всебічне вивчення мінералого-петрографічних та геохімічних особливостей дайкових порід із застосуванням методів оптичної та електронної мікроскопії, електронно-зондового мікроаналізу, ICP-MS аналізу та "мокрої" хімії. З’ясовано, що, на відміну від представників долерит-діабазової формації, які асоціюють з ними, ультрамафіти НДП підлягали інтенсивним постмагматичним змінам: актинолітизації, біотитизації та альбітизації. Локальні прояви лужного натрового метасоматозу в ультрамафітах НДП автори пов’язують з процесами формування ураноносних альбітитів, розповсюджених у районі досліджень. На підставі цього вік ультрамафітових дайок обмежується інтервалом часу між вкоріненням НП (2,03—2,04 млрд рр.) та формуванням ураноносних альбітитів (1,81 млрд рр.). Характерний для сублужних магм реліктовий парагенезис мафічних та акцесорних мінералів, а також низка геохімічних характеристик свідчать про первісно підвищену лужність ультрамафітів НДП. Разом із більш давнім віком приналежність до сублужної серії та обумовлена нею петрографічна специфічність ультрамафітів НДП дозволяють ідентифікувати їх як представників окремого формаційного типу, принципово відмінного від дайкових утворень долерит-діабазової формації та не пов’язаного з ними спільним процесом магматичної еволюції. Виявлена Ti-V металогенічна спеціалізація ультрамафітових дайок може мати певне промислове значення за умови "спрацьовування" природного механізму гравітаційного фракціонування ільменіту та титаномагнетиту, що може мати місце у більших інтрузивних тілах.

Ключові слова: петрологія, дайкові породи, ультрамафіти, ультрабазити, Український щит.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бугаенко В.Н., Бернадская Л.Г., Бутурлинов Н.В. Каталог химических анализов платформенных дайковых и вулканогенных пород Украины. — Киев : Наук. думка, 1988. — 156 с.
 2. Гейко Ю.В., Гурский Д.С., Лыков Л.И., Металиди В.С. Перспективы коренной алмазоносности Украины. — Киев-Львов : Центр Европы, 2006. — 200 с.
 3. Гречишников Н.П., Коржнева Е.П., Крамар О.А., Щербак Д.Н. О возрасте дайковых пород Субботско-Мошоринской зоны разломов // Геол. журн. — 1980. — 40, № 5. — С. 139—143.
 4. Кирьянов Н.Н., Чернов В.Ю., Макивчук О.Ф. Кимберлиты Кировоградского геоблока Украинского щита // Геологія і стратиграфія докембрію Українського щита : Тези доп. Всеукр. міжвід. нар. — К., 1988. — С. 96—98.
 5. Митрохин А.В., Вишневская Е.А., Гаценко В.А., Михальченко И.И. Геологическая позиция и вещественный состав пикритов Новоукраинского дайкового поля (Ингульский мегаблок Украинского щита) // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. — 2014. — Вип. 67. № 4. — С. 33—37.
 6. Митрохин А.В., Шумлянский Л.В., Вишневская Е.А. Петрография, геохимия и формационная принадлежность долеритов Бобринецкого дайкового пояса (Ингульский мегаблок Украинского щита) // Мінерал. журн. — 2015. — 37, № 1. — C. 56—68.
 7. Савченко Н.А., Бернадская Л.Г., Бутурлинов Н.В. Дайковые породы Украинского щита // Палеовулканизм Украины. — Киев : Наук. думка, 1984. — C. 17—91.
 8. Цымбал С.Н., Кривдик С.Г., Кирьянов Н.Н., Макивчук О.Ф. Вещественный состав кимберлитов Кировоградского геоблока (Украинский щит) // Минерал. журн. — 1999. — 21, № 2/3. — С. 22—38.
 9. Цымбал С.Н., Кривдик С.Г. Ксенолиты глубинных пород из кимберлитов Кировоградского блока (Украинский щит) // Минерал. журн. — 1999. — 21, № 2/3. — С. 97—111.
 10. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н., Шумлянский Л.В. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. — Киев : Наук. думка, 2008. — 240 с.
 11. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. ― Львов : ЗУКЦ, 2005. ― 366 с.
 12. Bogdanova S.V., Gintov O.B., Kurlovich D.M., Lubnina N.V., Nilsson M.K.M., Orlyuk M.I., Pashkevich I.K., Shumlyanskyy L.V., Starostenko V.I. Late Palaeoproterozoic mafic dyking in the Ukrainian Shield of Volgo-Sarmatia caused by rotation during the assembly of supercontinent Columbia (Nuna) // Lithos. — 2013. — 174. — P. 196–216. — doi: 10.1016/j.lithos.2012.11.002.
Українська