Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Гікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Гікицького мегаблоку

УДК 550.93 (477)
https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.01.084

Зюльцле О.В.  1, Степанюк Л.М. 1, Зюльцле В.В. 2, Довбуш Т.І. 1, Курило С.І. 1

1 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

03680, м. Київ-142, Україна, пр. Акад. Палладіна, 34

E -mail: olegzjults@gmail.com; stepanyik@nas.gov.ua; kurylo.sergiy@yandex.ru

2 Правобережна геологічна експедиція ДП "Українська геологічна компанія"

09150, Київ. обл., Білоцерк. р-н, с. Фурси, Україна, вул. Радянська, 1а

E-mail: furgeol@mail.ru

Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Гікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Гікицького мегаблоку

Мова: українська

Мінералогічний журнал 2016, 38 (1): 84-95

Анотація: З застосуванням методу мас-спектрометрії визначено вік цирконів і монацитів із проб, відібраних з метаморфічних та ультраметаморфічних порід Росинсько-Тікицького мегаблоку у межах північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Установлено, що ізотопний вік цирконів і монацитів становить 2,04—2,1 млрд рр. Виходячи з того, що поява монациту у мінеральному парагенезисі даних порід пов’язана з процесами їх калішпатизації на завершальному етапі формування, визначений вік цирконів і монацитів відображає час прояву процесів калішпатизації. Ці процеси є синхронними із завершальним етапом становлення структурно-речовинних комплексів Дністровсько-Бузького мегаблоку та пов’язані з широким проявом у межах Росинсько-Тікицького мегаблоку палінгенно-метасоматичних процесів, що обумовили діафторез архейської інфраструктури мегаблоку і виникнення двопольовошпатових гібридних "полімігматитів" і плагіоклаз-мікроклінових гранітоїдів.

Ключові слова: циркон, монацит, ізотопний вік, мегаблок, інфраструктура, структурно-речовинний комплекс.

Література

 1. Безвинний В.П. Про типізацію, генезис та формаційну належність амфіболітів росинсько-тікицької серії // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. — 2002. — № 21—22. — С. 39—41.
 2. Безвинний В.П., Циба М.М., Донець Г.А., Борисенко Т.С., Скобельська А.К., Мокієць В.О., Охинько З.П., Ляшенко П.О. Державна геологічна карта України. Центральноукраїнська серія. Аркуші M-36-XIX (Біла Церква), M-36-XXV (Умань). — 1 : 200000. — К. : Геоінформ, 2006. — 164 с.
 3. Зюльцле В.В., Дорковська З.М., Виходцев М.К., Бондаренко В.В., Гребнева Г.Г., Кулик С.М., Костюченко В.С., Бевза Д.Т., Сінкевич Г.С., Нікіташ Л.П. Державна геологічна карта України. Аркуш M-35-XXIV (Сквира). Центральноукраїнська серія. — 1 : 200000. — К. : Геоінформ, 2005. — 135 с.
 4. Зюльцле О.В., Зюльцле В.В. Особливості геологічної будови північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2014. — № 3—4. — С. 191—204.
 5. Кирилюк В.П. Стратиграфия докембрия западной части Украинского щита (на формационной основе). Ст. 2. Формации позднего архея и протерозоя и сводная стратиграфическая схема // Геол. журн. — 1982. — 42, № 4. — С. 30—41.
 6. Кирилюк В.П., Сиворонов А.О., Яценко Г.М. Про структурне та вікове взаємоспіввідношення тікицького та звенигородського комплексів // Доп. АН УРСР. Сер. Б. — 1974. — № 7. — С. 586—588.
 7. Лысак А.М., Пащенко В.Г. Собитовая формація западной части Украинского щита (объем и внутреннее строение) // Вопросы теории и практики формационных исследований нижнего докембрия. — Львов : Вища шк., 1981.
 8. Пономаренко А.Н., Лесная И.М., Зюльцле О.В., Гаценко В.А., Довбуш Т.И., Кануникова Л.И., Шумлянский Л.В. Неоархей Росинско-Тикичского мегаблока Украинского щита // Геохімія та рудоутворення. — 2010. — № 28. — С. 11—16.
 9. Степанюк Л.М. Хронология проявления эндогенных процессов в гранулитовых комплексах Днестровско-Бугского мегаблока Украинского щита (конец архея — ранний протерозой) // Минерал. журн. — 1998. — 20, № 2. — С. 68—73.
 10. Щербак Н.П., Артеменко Г.В., Лесная И.М., Пономаренко А.Н. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей. — Киев : Наук. думка, 2005. — 241 с.
 11. Щербак Н.П., Бартницкий Е.Н. Реперные изотопные даты геологических процессов и стратиграфическая схема докембрия Украинского щита // Геохимия и рудообразование. — 1995. — № 21. — С. 3—24.
 12. Щербаков И.Б. Петрология Украинского щита. — Львов : ЗУКЦ, 2005. — 366 с.
 13. Ярощук М.А. Железорудные формации Белоцерковско-Одесской металлогенической зони. — Киев : Наук. думка, 1983. — 224 с.
Українська